ד"ר הלמוט קפלן, סופר ופילוסוף אוסטרי

"נכדינו עתידים לשאול אותנו ביום מן הימים: היכן הייתם בזמן השואה של בעלי החיים? מה עשיתם כדי לשים קץ לפשעים המפלצתיים האלה? שוב לא נוכל לטעון שלא ידענו. לא ניתן להשתמש באותו תירוץ פעמיים."

Helmut Kaplan

ד"ר הלמוט קפלן, סופר ופילוסוף אוסטרי